Ασφάλειες - aitiseisonline.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠ

MENU

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ · ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ · ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Βρες το ασφαλιστικό προϊόν που σε ενδιαφέρει

Αστική ευθύνη, ασφάλιση κατοικίας, ασφάλιση επιχείρησης

Μεγάλο πλήθος ασφαλιστικών προγραμμάτων, ώστε να επιλέξετε αυτό που σας ενδιαφέρει και καλύπτει όλες σας τις ασφαλιστικές και οικονομικές ανάγκες. Επικοινωνήστε μαζί μας και λάβετε μια προσφορά δωρεάν και χωρίς καμία δέσμευση

Αστική ευθύνη ξενοδοχείων & ενοικιαζόμενων δωματίων

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου προς τρίτους (πελάτες), για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημίες που θα προξενηθούν λόγω ατυχήματος που θα συμβεί στους χώρους του ξενοδοχείου και για τις οποίες θα ευθύνεται ο ασφαλισμένος.

Αστική ευθύνη για εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες

Αφορά την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες που οφείλονται σε ατύχημα, το οποίο θα συμβεί από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των χώρων του προς ασφάλιση εστιατορίου -ζαχαροπλαστείου - καφετέριας και για το οποίο ατύχημα υπεύθυνος κατά το Νόμο θα θεωρηθεί ο ασφαλιζόμενος

Αστική ευθύνη ιατρού

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου Ιατρού για σωματική βλάβη / θάνατο και / ή υλική ζημία περιλαμβανόμενης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης από σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του στα πλαίσια της ειδικότητάς του

Αστική ευθύνη φαρμακοποιού

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου του φαρμακείου. Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη του φαρμακοποιού για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων του ασφαλισμένου εντός των ορίων της ειδικότητάς του, καθώς και λαθών ή παραλείψεων κατά την εκτέλεση οδηγιών που δόθηκαν σε βοηθούς του.

Γενική αστική ευθύνη επαγγελμάτων

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη προς τρίτους (πελάτες), για πράξεις ή παραλείψεις των ασφαλιζόμενων, που θα προκύψουν αποκλειστικά από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Πυρός και Σεισμού κατοικιών

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκύψουν από φωτιά ή σεισμό στην ασφαλισμένη κατοικία και δίνεται αποζημίωση σε αξία καινούριου ή αντικατάστασης

Ασφάλιση εμπορικών επιχειρήσεων και επαγγελματικών χώρων

Προγράμματα ειδικά διαμορφωμένα για επιχειρήσεις με καλύψεις για οικοδομή, εμπορεύματα και εξοπλισμό επιχειρήσεων.

Φωτοβολταϊκά

Ασφάλιση φωτοβολταϊκών πάρκων με όλες τις απαραίτητες και απαιτούμενες καλύψεις. για την πλήρη προστασία της επένδυσής σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Σε πάνω από 20 εταιρείες

Αιτήσεις για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο!