Αστική Ευθύνη Ιατρού - aitiseisonline.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠ

MENU

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥ

Προστάτεψε τους κόπους σου

Ενδεικτικές παραλήψεις ή αμέλειες

  • Παραλήψεις ιατρικής αγωγής
  • Κακή εκτίμηση συμπτωμάτων
  • Αποκλίνουσα θεραπεία
  • Υπερβολική θεραπευτική αγωγή
  • Παρεμπίπτοντα σφάλματα
  • Γενικότερες ελλείψεις θεραπευτικής αγωγής

Παροχές ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

  • Ψυχική οδύνη για πρόκληση θανάτου
  • Ηθική βλάβη για πρόκληση σωματικής βλάβης
  • Δαπάνες αποκατάστασης της υγείας του παθόντος
  • Δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα (για την απόκρουση ή τον διακανονισμό σχετικής απαίτησης ) στα Αστικά δικαστήρια

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Απευθύνεται σε κάθε ιατρό και του παρέχει ολοκληρωμένη
κάλυψη, σε περίπτωση: λανθασμένης ιατρικής πράξης η οποία θα προκαλέσει:

Απώλεια Ζωής ή Σωματική Βλάβη από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλεια και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος

Αφήστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

Αιτήσεις για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο!